Головна

Вітаємо Вас на сайті Канцелярії

ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом Дніпровського Державного Медичного Університету. У своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом Університету, наказами Міністерства здоров'я України та ректора Університету, Інструкцією з діловодства, Положенням про канцелярію.

Основним завданням канцелярії є:

 • встановлення єдиного порядку документування на основі використання сучасної техніки та автоматизованої роботи з документами

 • канцелярія розробляє інструкції з діловодства та номенклатури справ

 • здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, їх своєчасного виконання

 • приймає, реєструє, веде облік, зберігання, оперативний розшук документів.

Підрозділ взаємодіє:

 • з керівниками структурних підрозділів університету та організацій, що належать до сфери його управління

 • з юридичною службою з правових питань, пов'язаних з підготовкою документів

 • із службами праці та заробітної плати

 • з відділом кадрів

 • із службами матеріально- технічного постачання і господарського обслуговування.

Кадровий склад:

 • завідувач канцелярії - Наталія Миколаївна Головата

 • офісний службовець - Людмила Сергіївна Янова

 • офісний службовець - Олена Вікторівна Макаренко

Архів входить до структурного підрозділу канцелярії університету, керується чинним законодавством України, Статутом Університету, Положенням про архів та Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів. На збереженні знаходяться архівні документи, які свідчать про діяльність університету на різних етапах розвитку, документи з особового складу, які підлягають постійному зберіганню а також інші документи, які використовуються для службових, наукових та інших цілей. На обліку знаходиться більш як 71 тис. одиниць зберігання.

Кадровий склад:

 • завідувач архівом - Людмила Михайлівна Євтушек

 • діловод - Олена Прокопівна Садовська